Chính sách hoàn tiền

Chúng tôi có chính sách hoàn trả trong 30 ngày, nghĩa là bạn có 30 ngày sau khi nhận được hàng để yêu cầu hoàn trả.

Để đủ điều kiện được trả lại, mặt hàng của bạn phải ở trong tình trạng giống như khi bạn nhận được, còn nguyên hoặc chưa sử dụng, còn nguyên tem mác và trong bao bì gốc. Bạn cũng sẽ cần biên nhận hoặc bằng chứng mua hàng.

Để bắt đầu trả lại, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại khách hàng@sidiz.com . Xin lưu ý rằng hàng trả lại sẽ cần được gửi đến địa chỉ sau: 11335 Jersey Blvd a, Rancho Cucamonga, CA 91730. Nếu hàng trả lại của bạn được chấp nhận, chúng tôi sẽ gửi cho bạn nhãn vận chuyển hàng trả lại, cũng như hướng dẫn về cách thức và địa điểm gửi hàng. gửi gói của bạn. Các mặt hàng được gửi lại cho chúng tôi mà không yêu cầu trả lại trước sẽ không được chấp nhận. Bạn luôn có thể liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi trả lại nào tại 

khách hàng@sidiz.com .

Hư hỏng và vấn đề
Vui lòng kiểm tra đơn đặt hàng của bạn khi nhận được và liên hệ ngay với chúng tôi nếu mặt hàng bị lỗi, hư hỏng hoặc nếu bạn nhận được mặt hàng không phù hợp để chúng tôi có thể đánh giá vấn đề và khắc phục.

Ngoại lệ / mặt hàng không thể trả lại
Một số loại mặt hàng không thể được trả lại, chẳng hạn như hàng dễ hỏng (chẳng hạn như thực phẩm, hoa hoặc thực vật), sản phẩm tùy chỉnh (chẳng hạn như đơn đặt hàng đặc biệt hoặc mặt hàng cá nhân hóa) và hàng hóa chăm sóc cá nhân (chẳng hạn như sản phẩm làm đẹp) . Chúng tôi cũng không chấp nhận trả lại các vật liệu nguy hiểm, chất lỏng dễ cháy hoặc khí. Vui lòng liên hệ nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc về mặt hàng cụ thể của mình.

Thật không may, chúng tôi không thể chấp nhận trả lại các mặt hàng giảm giá hoặc thẻ quà tặng.

Trao đổi
Cách nhanh nhất để đảm bảo bạn có được thứ mình muốn là trả lại mặt hàng bạn có và sau khi việc trả lại được chấp nhận và chúng tôi nhận được mặt hàng đó, chúng tôi sẽ gửi mặt hàng mới.

Hoàn tiền
Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sau khi chúng tôi nhận được và kiểm tra hàng trả lại của bạn, đồng thời cho bạn biết khoản tiền hoàn lại có được chấp thuận hay không. Nếu được chấp thuận, bạn sẽ tự động được hoàn tiền theo phương thức thanh toán ban đầu của mình trong vòng 10 ngày làm việc. Hãy nhớ rằng có thể mất một chút thời gian để ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn xử lý và gửi khoản hoàn trả.
Nếu hơn 15 ngày làm việc đã trôi qua kể từ khi chúng tôi chấp thuận việc hoàn trả của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ customer@sidiz.com .

Hotline Zalo Messenger Up